"It´s Pinball At Warp Factor 9"Mitt 5:e flipperspel, ingår inte längre i min samling.
13 Oktober 2000 - Januari 2002


Detta är mitt 3:e Widebody pin!
Widebody eller "superpin" som Williams kallar det, dvs:63 cm brett i stället för standard:56cm.
Anledningen att jag intresserade mig för detta spel var, att spelreglerna enligt uppgift ska vara ännu mer komplexa än Twilight Zone´s.
Någon sa att "ST.TNG får Twilight Zone´s komplexitet att framstå som ett Gottlieb från 60-talet"...lite överdrivet men det är en tankvärd jämförelse.
Trots att jag aldrig varit någon ST-fan så gav jag spelet en chans.
Så många gånger som jag spelat detta spel, med mynt efter mynt i totalt ursinne så är jag förvånad över min uthållighet!
Jag kände ändå någonstans att detta var ett bra flipperspel.
Det jag främst retade mig på, var dom idiotiska "sling-shotsen".
Dom är "fyrkantiga" till skillnad mot de traditionella trekantiga som man är van vid.
Detta gör att den ovane spelaren oftast får bollen att välja den yttre "lanen" så fort bollen hamnar i det området, och det gör den OFTA!
När man väl lärt sig att hantera detta, så tycker jag att det är en fantastisk design som tillför spelet en ny "dimension". Man kan utnyttja den övre "slingshot-delen" till att träffa små targets för att tända bla: vänster outlane´s kickback.
Vänstersidan är fortfarande lite knepig, då det inte finns något gummi att stöta bollen emot.
Så det gäller att man tänder "kickback´en" ofta.
För att "peppa" mig lite extra så hyrde jag några filmer från "Next Generation" perioden, och det fick mig på andra tankar.
Minnet av dom som sprang omkring i "pyjamas" är nu utbytt mot en helt okey science-fiction serie.
Summan av det hela är att jag har skaffat mig ett snabbt flipperspel med mycket bra ljud och Dot Matrix animationer i världsklass.
Ett väldigt roligt spel med härligt flyt och en handling som för en framåt.

Bilderna nedan visas medurs, med start från vänster slingshot.Med "pistolhandtaget" (plungern), skjuter du iväg den kula som har laddats i denna "kanon.
Så fort en kula laddats, så börjar kanonen sakta svänga med mynningen över spelfältet.
Det sitter en över vardera "slingshot", och tyvärr så skymmer dom sikten när en kula irrar runt i in/out-lane området.
Kanonerna laddas oftast när något "mode" eller "skillshot" startar.
Du startar även multiball härifrån, då gäller det att träffa "start-hålet".
Om du lyckas träffa hålet med första kulan så laddas kanonen igen för ett nytt skott, en tredje träff startar multiball.
Ju fler träffar desto högre jackpot, och om du missar något skott så startar multiball med en lägre jackpot-poäng.
Överdelen på "slingshot´en" är vinklad så att du kan stöta kulan upp mot 3 gula "standup-targets".
En av dessa standuptarget´s (3 över varje slingshot) lyser för att vid en träff aktivera vänster kickback.
En stöt vid rätt tillfälle gör även att bollen studsar ut på spelfältet igen.
Denna stöt kräver en viss övning, och det känns riktigt bra när man äntligen lär sig att behärska detta viktiga moment!


En traditionell "spinner" som används flitigt.
Man samlar antingen poäng, eller så kräver flera "modes" och multiball att man regelbundet laddar sitt "skepps" sköld med upprepade skott här.
En ren träff upp i denna "loop" leder kulan runt till den övre högra flippern, om du nu vid rätt ögonblick skjuter kulan över spelplanen upp i "delta-rampen" så har du lyckats men en viktig "manöver"-Picard manouver (spelets enda combo).
Om kulan inte orkar runt hela "loopen" så hamnar den i bumper-området.
En annan viktig fas i spelet är att öka i "warp´s", och den ökas med 1 vid varje ren träff runt i "loopen".
Ju högre "warp", desto mer aktiveras i spelet.
Höger inlane tänder "warp" i ca 10 sek, och en "warp-ökning" återställer timern.
Förrutom poäng vid "warp-ökning" så tänder man extrabollen, superjets...ända upp till warp 9.
Efter "warp" 9 så börjar en ny timerbaserad nedräkning, där du kan nå warp 9.9 och där det delas ut stora poäng (ganska svårt och avancerat).
2 röda "standup-targets" som används vid vissa "modes" bla: "time-rift".
Den branta "delta-rampen" leder normalt kulan över spelfältet ner till den högra flipper´n.
Du kan ta jackpot här, eller låsa bollen för multiball. Om "lock" lyser så hamnar och "lockar" du kulan i "Borg-skeppet" tills du startar multiball.
En liten öppning strax över "delta-rampen" leder kulan ner i ett hål som kan aktiverar antingen "command decission" eller "advance in rank".
"Advance in rank" ökar din militära grad och "command decission" låter dig välja vilket av spelets 7 "huvud-mode" som ska starta.
3 "standup-targets" tänder respektive pil, i den mittersta faller kulan ner i ett hål och laddas till den vänstra flippern.
När du tänt alla tre så ska du sänka kulan i mitten för att starta ett "mode" dvs: en "attack" från någon av "film-hjältarnas" fiender.
3 olika "modes" kan startas här, om och om igen...precis som i verkligheten där ute i rymden, så är man aldrig fri från fiender, trots att detta område kallas "the neutral zone"!
Lite förvirrande kanske, men det finns alltså 2 ställen att starta två helt skilda "modes" på.
MYCKET BRA!


Pilarna som du ser här finns på 7 viktiga ställen, dom blinkar eller lyser som en hjälp för att visa var man ska skjuta.
"Alpha-rampen" i spelplanens bakersta mitt används vid många "modes" och är ganska lätt att träffa.
Den ger många millioner vid upprepade träffar och leder kulan tillbaka till vänster flipper, där man sen kan upprepa skottet med en"backhand".
Till höger om "alpha" så har du ett hål som startar alla "huvud-modes".
Här tar man även extrabollen, jackpot samt en del uppdrag. Ofta är det just här kulan ska hamna vid ett "skott" från vänstra "kanonen".
Till höger om start-hålet sitter en röd standuptarget som används vid "Q´s challenge mode"
Över start-hålet kan du se öppningen till "Borg-skeppet´s" kanon.
Om du laddat upp någon eller några kulor i "lock" via "delta-rampen", så kommer dom vid start av multiball att skjutas ut mot ditt skepp som finns målat på spelplanen över flipprarna.
Om spelet och skeppet är rätt justerat så ska kulorna hamna på den högra flippern...så var beredd, för kulorna flyger ut med hög hastighet!
Över och till höger om "Q" så finns det vanliga 3-bumperområdet, och över det så finns det tre "rollover-lanes" med lampor som det gäller att tända.
Du kan "flytta" varje tänd lampa med hjälp av flipprarna, om du tänder alla 3 så ökar din "X-bonus" plus att du kan öka i "grad".
Varje träff upp i "Beta-rampen" ger dig "shuttles", och vid ett visst antal så tänder du olika saker bla: extraboll eller "holodeck".
Precis som för "alpha-rampen" så får du många millioner vid upprepade träffar.
Dom två små röda "standuppsen" ger dig 1 resp 3 extra "shuttles" när dom är tända (träffade), dom är tända ca 10 sec efter en träff.
Till höger om rampen har du slutet på den vänstra "loopen", eller ingången till den högra.
En träff upp här tänder "lock" och leder kulan till övre lanes och oftast ner i bumperområdet, om lock är tänt så fångas bollen in bakom skeppet och en ny boll skickas ut på spelplanen via autoplunge.
Om "holodeck" är tänt så startas ett "videomode" i Dot Matrix fönstret liknande Indiana Jones "minecart", här gäller det att styra en farkost genom tunnlar i ett berg med hjälp av flipprarna.
Om du lyckas styra rätt så kan du finna både extrabollar och olika föremål här inne.
Slutligen en flipper som man främst använder för att träffa "delta-rampen", neutral zone eller "command/advance-hålet".
Ditt moderskepp som visar vilka "modes" som är kvar att starta, och dom som är avklarade.
Det "mode" som startar härnäst blinkar och ändras medsols med varje bumperträff.
Normalt så startar ett mode vid en träff i "start-hålet" under Borg-skeppet.
Om du träffar "command decission" så får du med flipprarnas hjälp starta vilket "mode" du vill.
Vid många modes kan du samla på dig olika saker som "singing stones", "chips" "artifacts" eller liknande.
Jag går inte igenom det här men ju bättre du klarar varje mode desto större chans att få en "bonus-skatt"

En snabbgenomgång av varje "mode", medurs med start från "time rift".

TIME RIFT: Alla spelplanens 7 pilar lyser för poäng, en tidsbegränsad omgång som ökar tiden för varje träff på någon av "time" eller "rift" standup´s (startar med 24 sek).
WORM HOLE: Vänster loop och Beta-rampen lyser för insamlande av poäng, för att få poängen måste du avsluta omgången med en träff upp i Delta-rampen.
SEARCH THE GALAXY: Alla 3 ramper ska träffas en gång vardera.
BATTLE SIMULATION: Höger kanon laddas och du ska träffa hålet i "neutral zone", om du lyckas laddas den vänstra kanonen för ett skott upp i starthålet osv.
Om du missar så kan du fortsätta med flipprarnas hjälp, och så fort kulan hamnar i något hål så laddas kanonerna igen. Även denna omgång är tidsbegränsad.
Q´s CHALLENGE: 3 pilar lyser och för varje träff så tänds en ny pil och den träffade slocknar, om du träffar Q´s target så tänds ytterligare en pil. Pilarna lyser endast under en begränsad tid, men så länge du träffar någon pil så startar tiden om igen.
RESQUE: Varje switch adderar en "passagerare" till ett "räddningsskepp". Så fort du skjuter upp kulan i "Alpha-rampen" så lyfter skeppet och du kan samla nya passagerare, så länge tiden räcker till.
För bonus-poäng ska man fylla skeppet (50 pers).
Spinnern och bumprarna är effektiva i denna omgång.
ASTEROID THREAT: En asteroid visas på Matrix-skärmen som du ska försöka spränga, en nedräkning från 20 millioner startar och det gäller att snabbt stoppa nedräkningen genom en träff i starthålet.
Om du inte lyckas träffa starthålet innan timern nått 5 millioner så sprängs asteroiden ändå och en tidsbegränsad omgång startar där det gäller att träffa alla 7 asteroidbitar som snurrar runt på skärmen. Varje träff på någon av dom 7 pilarna spränger en asteroidbit och du får den tidigare nedräknade poängen.
THE FINAL FRONTIER: Det slutliga målet där alla 6 kulorna matas ut och där du får poäng för varje träff upp i någon av alla dom 7 pilarna. Här får du riktigt stora poäng som baseras på antal insamlade "skatter". Denna omgång slutar först när du bara har en kula kvar.

Detta är ett av det coolaste "Wizard-mode" som jag spelat i något flipperspel